OBECNÝ ÚRAD DOLNÝ PIAL, Dolný Pial, Hlavná

OBECNÝ ÚRAD DOLNÝ PIAL, Dolný Pial, Hlavná

Obec je zo zákona zriadená ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou.

Send a message
Send a message
OBECNÝ ÚRAD DOLNÝ PIAL, Dolný Pial, Hlavná

Address OBECNÝ ÚRAD DOLNÝ PIAL, Dolný Pial, Hlavná

Hlavná 112/34
93537 Dolný Pial

Affiliates OBECNÝ ÚRAD DOLNÝ PIAL, Dolný Pial, Hlavná

Contact OBECNÝ ÚRAD DOLNÝ PIAL, Dolný Pial, Hlavná

Intermet:
Phone: +421 366 331 212, +421 366 331 213, +421 366 331 214, +421 366 386 229, +421 366 386 300, +421 366 331 212
Robert Potocký - starosta obce
+421 366 386 300, +421 366 386 229
obecdolnypial@dolnypial.sk
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > OBECNÝ ÚRAD DOLNÝ PIAL, Dolný Pial, Hlavná