OBECNÝ ÚRAD LEDNICKÉ ROVNE, Lednické Rovne, Námestie Slobody

OBECNÝ ÚRAD LEDNICKÉ ROVNE, Lednické Rovne, Námestie Slobody

Send a message
Send a message
OBECNÝ ÚRAD LEDNICKÉ ROVNE, Lednické Rovne, Námestie Slobody

Address OBECNÝ ÚRAD LEDNICKÉ ROVNE, Lednické Rovne, Námestie Slobody

Námestie Slobody 32
02061 Lednické Rovne

Affiliates OBECNÝ ÚRAD LEDNICKÉ ROVNE, Lednické Rovne, Námestie Slobody

Contact OBECNÝ ÚRAD LEDNICKÉ ROVNE, Lednické Rovne, Námestie Slobody

Phone: +421 424 693 501, +421 424 693 502, +421 424 693 521, +421 424 693 569, +421 424 711 452, +421 424 693 501
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > OBECNÝ ÚRAD LEDNICKÉ ROVNE, Lednické Rovne, Námestie Slobody