OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE, Ľubotice, Čsl. letcov

OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE, Ľubotice, Čsl. letcov

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.Obec Ľubotice leží severovýchodne od mesta Prešov, s ktorým má spoločnú katastrálnu hranicu o dĺžke 12 km. V rokoch 1971 až 1990 bola obec súčasťou mesta Prešov. Dnes je domovom pre viac ako 2990 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1298, kde sa uvádza pod názvom Kelemeš. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1806. Pri rekonštrukcii v roku 1968 bola pristavená aj bočná loď a súčasnú podobu získal pri poslednej rekonštrukcii v roku 1993. Na prednej stene bočnej lode kostola dominuje obraz s výjavom narodenia Panny Márie. V miestnej časti Šarišské Lúky sa v pôvodnej budove židovskej synagógy nachádza gréckokatolícky chrám svätého Izaiáša proroka, ktorý tu bol zriadený v roku 1999. V spoločnej budove v centre obce má sídlo Obecný úrad, Materská škôlka a Obecná knižnica. Dnešnú podobu získala budova v roku 2002.

Send a message
Send a message
OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE, Ľubotice, Čsl. letcov

Address OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE, Ľubotice, Čsl. letcov

Čsl. letcov 2
08006 Ľubotice

Affiliates OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE, Ľubotice, Čsl. letcov

Contact OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE, Ľubotice, Čsl. letcov

Intermet:
Phone: +421 517 764 625, +421 517 480 902, +421 517 764 625, +421 517 764 625, +421 517 480 902
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE, Ľubotice, Čsl. letcov