OBECNÝ ÚRAD MOJZESOVO, Mojzesovo, Mojzesovo

OBECNÝ ÚRAD MOJZESOVO, Mojzesovo, Mojzesovo

Obecný úrad Mojzesovo poskytuje všetky potrebné informácie občanom. Aktuality nájdete na on-line úradnej tabuli. Žiadosti sa prijímajú v úradných hodinách písomne ??alebo ústne. Inak môžete použiť elektronickú podateľňu.

Send a message
Send a message
OBECNÝ ÚRAD MOJZESOVO, Mojzesovo, Mojzesovo

Address OBECNÝ ÚRAD MOJZESOVO, Mojzesovo, Mojzesovo

Mojzesovo 494
94104 Mojzesovo

Affiliates OBECNÝ ÚRAD MOJZESOVO, Mojzesovo, Mojzesovo

Contact OBECNÝ ÚRAD MOJZESOVO, Mojzesovo, Mojzesovo

Intermet:
Phone: +421 356 578 194, +421 356 578 144, +421 356 578 194, +421 903 323 829
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > OBECNÝ ÚRAD MOJZESOVO, Mojzesovo, Mojzesovo