OBECNÝ ÚRAD, Pečovská Nová Ves, Hlavná

OBECNÝ ÚRAD, Pečovská Nová Ves, Hlavná

Prvá doposiaľ známa písomná zmienka o obci je z roku 1248. Už vtedy obec patrila ku kráľovským majetkom Šarišského hradu, pričom tu bola zriadená mýtnica – colnica. Z historických dokumentov sa ďalej dozvedáme, že obec postupne patrila šľachticovi Mikčovi, Cudarovcom, šľachticovi z Perína, Tarczayovcom a od roku 1556 Péchyovcom. Tí si ju získali ako dar od Habsburgovcov, ktorým verne slúžili. Po nich nesie meno, či vlastne prívlastok Pečovská.

Send a message
Send a message
OBECNÝ ÚRAD, Pečovská Nová Ves, Hlavná

Address OBECNÝ ÚRAD, Pečovská Nová Ves, Hlavná

Hlavná 33/26
08256 Pečovská Nová Ves

Affiliates OBECNÝ ÚRAD, Pečovská Nová Ves, Hlavná

Contact OBECNÝ ÚRAD, Pečovská Nová Ves, Hlavná

Intermet:
Phone: +421 514 583 121, +421 514 583 421, +421 514 583 421, +421 514 583 121, +421 514 583 121
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > OBECNÝ ÚRAD, Pečovská Nová Ves, Hlavná