OBECNÝ ÚRAD PLÁŠŤOVCE, Plášťovce, Plášťovce

OBECNÝ ÚRAD PLÁŠŤOVCE, Plášťovce, Plášťovce

Obecný úrad Plášťovce

Send a message
Send a message
OBECNÝ ÚRAD PLÁŠŤOVCE, Plášťovce, Plášťovce

Address OBECNÝ ÚRAD PLÁŠŤOVCE, Plášťovce, Plášťovce

Plášťovce 345
93582 Plášťovce

Obecný úrad Plášťovce poskytuje všetky potrebné informácie občanom. Aktuality nájdete na on-line úradnej tabuli. Žiadosti sa prijímajú v úradných hodinách písomne ??alebo ústne. Inak môžete použiť elektronickú podateľňu.

Affiliates OBECNÝ ÚRAD PLÁŠŤOVCE, Plášťovce, Plášťovce

Contact OBECNÝ ÚRAD PLÁŠŤOVCE, Plášťovce, Plášťovce

Phone: +421 367 494 122, +421 367 494 220, +421 367 494 122
sekretarka
+421 367 494 122
plastovce@gmail.com
Ing. Ladislav Korčok
+421 367 494 220
starosta@plastovce.sk
Obec Plášťovce
+421 367 494 120
plastovce@gmail.com
Ing. Ladislav Korčok
+421 367 494 220
starosta@plastovce.sk
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > OBECNÝ ÚRAD PLÁŠŤOVCE, Plášťovce, Plášťovce