Obecný úrad Somotor

Obecný úrad Somotor

Samospráva obce Somotor, obecné zastupiteľstvo, všeobecné záväzné nariadenia, služby občanom, matrika. Poskytujeme kopírovanie a faxovanie dokumentov pre občanov obce.

Send a message
Send a message
Obecný úrad Somotor

Address Obecný úrad Somotor

Somotor 39/7
07635 Somotor

Affiliates Obecný úrad Somotor

Contact Obecný úrad Somotor

Intermet:
Phone: +421 566 396 110, +421 905 284 320, +421 566 396 236, +421 566 396 110, +421 905 284 320
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > Obecný úrad Somotor