OBECNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD ONDAVOU, Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou

OBECNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD ONDAVOU, Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou

Obecný úrad a Literárne múzeum Pavla Horova, ktoré je umiestnené v bývalej štvortriednej základnej škole, otvorenej roku 1936. Expozícia Literárneho múzea Pavla Horová v Bánovciach nad Ondavou má dva tematické celky: Národný umelec Pavol Horov; Rodáci Pavla Horova.

Send a message
Send a message
OBECNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD ONDAVOU, Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou

Address OBECNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD ONDAVOU, Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou

Bánovce nad Ondavou 191
07204 Bánovce nad Ondavou

Affiliates OBECNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD ONDAVOU, Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou

Contact OBECNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD ONDAVOU, Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou

Intermet:
Phone: +421 566 495 311
Ľudmila Geročová - múzeum P. Horova
+421 566 495 311
obecný úrad
+421 911 566 435
ocu.banovce@stonline.sk
SlovakiaTrade > Volný čas > DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Margaréta Bajč > OBECNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD ONDAVOU, Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou